Finansowanie

Dotacja "Mój Prąd" i inne programy

Dotacja "Mój Prąd"

W dniu 23 lipca 2019 r. zainicjowano nowy program dofinansowań dla budowy instalacji fotowoltaicznych o nazwie Mój Prąd. Jest to  ogólnopolski rządowy program wsparcia finansowego inwestycji polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 kW do 10 kW. Program został przygotowany przez Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska i zaplanowano jego realizację na lata 2019-2025. Dofinansowania będą przyznawane na podstawie kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu 1 mld zł. Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych. Rząd szacuje, że dzięki niemu powstanie ok. 200 tys. nowych instalacji fotowoltaicznych, co wedle obliczeń pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla w granicach 600-800 tys. ton. 

Co należy zrobić aby uzyskać dotację i jaka jest jej wysokość:

Program skierowany jest do gospodarstw domowych, których właściciele dokonają zakupu i montażu nowych systemów fotowoltaicznych. Beneficjentami mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Aby otrzymać wsparcie, inwestycja musi być zakończona w momencie składania wniosku o dofinansowanie a jej właściciel  musi przedstawić stosowną dokumentację tj. faktury, protokoły wykonania  oraz umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego (zakładem energetycznym) na wymianę licznika na dwukierunkowy. Dotacje z programu „Mój Prąd” będą wypłacane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. 
W ramach programu „Mój prąd” można otrzymać dotację, czyli bezzwrotną pomoc finansową.   Wsparcie pokryje do 50% kosztów kwalifikowanych, nie będzie mogło jednak przekroczyć 5 tys. zł. Dotacja obejmuje instalacje o mocy od 2 do 10 kW. Koszty kwalifikowane obejmują zakup paneli fotowoltaicznych, inwertera, okablowania oraz usługi montażowej. 

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej NFOŚiGW i mogą być  składane w formie papierowej lub przez Internet. Oczywiście na każdym z etapów firma nasza wspiera swoich Klientów również w tym procesie.

Inne programy wsparcia

Nie sposób opisać w tym miejscu wszystkich programów oferowanych w całym kraju ponieważ są to częstokroć  programy i ulgi oferowane w ramach programów gmin i województw, a ich charakter jest bardzo mocno zróżnicowany. W związku z tym staramy się każdorazowo zweryfikować możliwe dofinansowanie dla naszych Klientów.

ZAPYTAJ O OFERTĘ DLA CIEBIE

Kredyt bankowy

Duże zainteresowanie fotowoltaiką mocno wpłynęło na sektor bankowy, który widzi w potencjalnych inwestorach fotowoltaicznych pole do zdobycia kolejnych klientów. Bardzo wiele banków wprowadziło do swojej oferty preferencyjne kredyty na instalacje fotowoltaiczne. Przeznaczone są one zarówno dla osób prywatnych, jak i dla firm. Do najbardziej znanych należą obecnie produkty banków BNP PARIBAS, Pekao BP oraz Santander Bank Polska S.A., choć zauważamy, że każdego miesiąca przybywają nowe atrakcyjne oferty.  Banki zdają sobie sprawę, iż spłata rat kredytowych pochodzić będzie z pieniędzy zaoszczędzonych na rachunkach za energię, co wiąże się z niskim ryzykiem niespłacalności i w związku z tym oferują bardzo atrakcyjne oprocentowanie.

Do zalet pożyczek/kredytów proponowanych przez banki należą:
  • kredyt/pożyczka dopasowana indywidualnie do odbiorcy
  • atrakcyjne, niskie oprocentowanie
  • krótki czas oczekiwania na decyzję o sfinansowaniu instalacji
Szacunkowa wartość wyprodukowanego prądu (w złotych) oraz kosztów kredytu zaciągniętego na instalację fotowoltaiczną o przykładowej mocy 5 kWp. Założono finansowanie 100% wartości instalacji

Leasing

Leasing jest drugą, obok kredytu, najpopularniejszą formą finansowania inwestycji, która umożliwia korzystanie z rzeczy, a w ostatecznym rozrachunku - także jej nabycie, bez konieczności jednorazowego angażowania środków własnych. Leasing umożliwia wliczenie całej płaconej przez klienta raty leasingowej w koszty uzyskania przychodu, co daje możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem.  

Należy zaznaczyć, że firmy leasingowe stosują również uproszczone formalności w stosunku do przedmiotów których wartość zazwyczaj nie przekracza 100 tysięcy złotych, w związku z czym, najczęściej należy przedstawić podstawowe dokumenty ewidencyjne i finansowe firmy, a czas oczekiwania na decyzję jest bardzo krótki i często w ciągu 1-3 dni otrzymamy decyzję o finansowaniu.

Przykładowe wyliczenie kosztów dla firmowej instalacji fotowoltaicznej:
  • Miesięczny koszt energii elektrycznej  netto 2.000 złotych
  • Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej 43 kWp
  • Szacowany koszt instalacji fotowoltaicznej netto 165.000 złotych
  • Miesięczna rata leasingowa (10% pierwszej wpłaty, umowa 60 miesięcy, 1% wykup)
    3.000 złotych

Szacunkowa wartość oszczędności na energii elektrycznej dla okresu 25 lat (założono obecne ceny energii na poziomie 0,5zł/kWh netto oraz wzrost kosztu energii o 4% rocznie) 676.000 złotych

Uwaga! Powyższe dane maja charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Koszty inwestycji zależą od indywidualnych warunków budynku. Oszczędności zależą od sprawności urządzeń i ich odpowiedniego wykorzystania.