Baza wiedzy - panele fotowoltaiczne

Małe i średnie przedsiębiorstwa inwestują w fotowoltaikę

fotowoltaika dla domu
ogrzewanie
tandem idealny fotowoltaiki i ogrzewania

Z badań IBRIS wynika, że więcej niż połowa małych i średnich przedsiębiorstw bo aż 59% uważa, działania proekologiczne są ważne w kontekście prowadzonego biznesu. Według firm postawa proekologiczna to ważna kwestia również dla otoczenia. Połowa przedstawicieli MŚP - 49% uznaje walor ekologiczny ich przedsięwzięć za istotny dla kontrahentów. Społeczna odpowiedzialność biznesu, z zakresu poprawy stanu środowiska, będzie miała coraz większe znaczenie dla konsumentów.

Niemal sześciu na dziesięciu przedstawicieli MŚP uważa działania ekologiczno-prośrodowiskowe za bardzo istotne. Zdaniem ponad jednej trzeciej – 36% tego typu aktywność ma neutralny wpływ na prowadzenie biznesu. Tylko 5% badanych uznaje, że takie inicjatywy nie są istotne dla ich funkcjonowania. Działania związane z postawą proekologiczną mają konkretny wymiar ekonomiczny, bo np. wzrost cen energii jest ważnym czynnikiem, wpływającym na opłacalność funkcjonowania przedsiębiorstwa i podnoszącym opłacalność inwestycji przedsiębiorstw w odnawialne źródła energii elektrycznej, są to działania o atrakcyjnej stopie zwrotu, jeżeli całość wyprodukowanej energii może zostać zużyta na potrzeby funkcjonowania firmy.

Prawie połowa firm z sektora MŚP - 49% uważa, że postawa prośrodowiskowa jest ważna dla kontrahentów. Dla 39% to sprawa neutralna, a zdaniem 12% inwestycje proekologiczne nie są istotne dla ich klientów. 

Najwięcej firm, bo ok. 20%, w przypadku posiadania środków na dowolną inwestycję proekologiczną, zdecydowałoby się na instalację fotowoltaiczną, 18% przedsiębiorstw wybrałoby wymianę źródła energii lub ogrzewania, a 14% taboru na nowszy i bardziej ekologiczny. Za wymianą oświetlenia na energooszczędne opowiedziało się 9%, za termomodernizacją 8%, a działania pozwalające na ograniczenie zużycia materiałów i surowców 7%. 19% ankietowanych nie wskazało konkretnego rozwiązania.