Fotowoltaika

Fotowoltaika dla domu

Fotowoltaika dla domu

Koszty energii nieustannie rosną. Rozwiązaniem problemu może być instalacja paneli fotowoltaicznych. To gwarancja spokoju - własny prąd nie będzie drożał, a po paru latach będzie Cię kosztował tylko tyle ile wynoszą opłaty stałe, czyli w porównaniu do dzisiejszych Twoich rachunków bardzo niewiele.

Fotowolatika dla domu – instalacja typu on grid 

Decydując się na wybór fotowoltaiki dla domu możemy wybrać instalację typu off grid lub on grid. W ostatnim czasie dużą popularnością cieszą się instalacje typu on grid, które umożliwiają przesyłanie nadwyżek wygenerowanej energii elektrycznej do sieci energetycznej i ich odbiór w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na prąd. 

Zgodnie z Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii właściciele instalacji fotowoltaicznych z każdej 1kWh energii oddanej do sieci energetycznej mogą odebrać 80%, pozostałe 20% zostaje oddane energetyce w zamian za jej magazynowanie (dotyczy to instalacji typu on-grid o mocy nie większej niż 10 kWh). Energia może zostać odebrana w ramach rocznego rozliczenia, później nadwyżka staje się własnością energetyki. Dlatego podczas projektowania instalacji dla domu tak ważny jest odpowiedni dobór wielkości instalacji, która nie powinna być przewidywana na wytwarzanie większej rocznej ilości energii niż faktyczne zapotrzebowanie budynku na prąd. 

Fotowolatika on grid – Jak to działa w praktyce? 

W ciągu dnia, pod nieobecność mieszkańców zużycie energii elektrycznej w domu jest zwykle niewielkie, podczas gdy wydajność fotowoltaiki wysoka. To generuje nadwyżki wytwarzanej energii, które są oddawane do sieci elektroenergetycznej. Za każdą oddaną do sieci 1 kWh energii elektrycznej można bezpłatnie pobrać 0,8 kWh energii. Energia jest pobierana z sieci podczas zwiększonego zapotrzebowania nieruchomości na prąd, m.in. wieczorem i nocą oraz podczas niekorzystnych warunkó w atmosferycznych wpływających na wydajność domowej sieci fotowoltaicznej.

Fotowoltaika dla domu – Wrocław

Interesuje Państwa fotowoltaika dla domu - Wrocław, jak i całe województwo dolnośląskie to obszar naszej działalności. Projektujemy i wykonujemy instalacje fotowoltaicznena potrzeby nieruchomości mieszkalnych. Aby zapewnić Państwu wysoką skuteczność i wydajność instalacji pracujemy na panelach i komponentach renomowanych producentów. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą. 

Czysty zysk

Biorąc pod uwagę dopłaty z programu „ Mój prąd”, czy możliwości odpisania kosztu od podatku, inwestycja zwraca się po 6 do 8 lat.

Wygoda

Cały system jest bezobsługowy, a produkcję swojego prądu możesz monitorować na ekranie komputera bądź smartfona.

Ekologia

Instalacja fotowoltaiczna nie emituje szkodliwego dwutlenku węgla (CO2), więc możesz przyczynić się do bezpiecznego życia na naszej planecie.

Koszty

Zainwestuj w instalację, któ ra będzie dla Ciebie produkowała prąd dzięki czemu uniezależnisz się od zmiennych cen energii i zarobisz więcej niż 10% rocznie

Finansowanie

Nie chcesz angażować środków własnych? Możesz rozważyć kredyt na budowę swojej elektrowni, a ratę ustawić tak, aby w okresie kredytowania, była na poziomie takim samym lub niższym, niż Twoje obecne rachunki za prąd.

Proces współpracy


 • Etap 1
   

  Zapraszamy do kontaktu, porozmawiamy o rzeczach ważnych przy instalacji. Poprosimy o parę informacji dotyczących Twoich obecnych rachunkó w za prąd, lokalizacji domu, typu dachu, kierunkó w w jakich dach jest skierowany.

 • Etap 2
   

  Na tej podstawie doradzimy najkorzystniejsze rozwiązania dotyczące wykonania całej instalacji fotowoltaicznej. Przygotujemy wstępną ofertę, zawierającą ilość i rodzaj paneli, koszt wykonania całej instalacji oraz pokażemy oszczędności.

 • Etap 3
   

  Jeśli zaakceptują Państwo naszą ofertę, umó wimy się na dokładne pomiary i oględziny miejsca instalacji. Następnie wykonamy indywidualny projekt, precyzyjnie określający wszystkie elementy i prace konieczne do wykonania oraz koszt inwestycji.

 • Etap 4
   

  Podpiszemy umowę, umó wimy termin dostawy wszystkich elementó w instalacji, jak ró wnież termin montażu.

 • Etap 5
   

  Jeśli będziesz zainteresowany, wykonamy za Ciebie wszystkie formalności dotyczące przyłączenia instalacji do sieci energetycznej, odbioru instalacji, dopłaty z tytułu programu „ Mó j prąd” lub pomożemy w uzyskaniu finansowania bankowego.

 • Etap 6
   

  Nasi profesjonalni, certyfikowani monterzy, w umó wionym terminie, wykonają całą instalację i podłączą ją do sieci energetycznej, abyś mó gł od razu korzystać z własnego prądu. Wszystkie prace wykonamy bezinwazyjnie, bez kucia, wiercenia i dodatkowych kanałó w.

 • Etap 7
   

  Pozostaniemy do Twojej dyspozycji, także po podłączeniu i uruchomieniu Twojej elektrowni fotowoltaicznej.