Fotowoltaika

Fotowoltaika dla firm

Fotowoltaika dla firm

Inwestycja w firmową instalację fotowoltaiczną, to szereg korzyści, które będą towarzyszyć firmie przez wiele lat, zwiększając jej konkurencyjność i umacniając pozycję na rynku. W budynkach gdzie szczyt poboru przypada w dzień, wykorzystanie energii ze słońca, może stanowić nawet 90% jej produkcji, uniezależniając firmę od ceny prądu, oraz przerw w jego dostawach.

Fotowoltaika dla firm – montaż paneli 

Nieruchomości przemysłowe różnią się od obiektów mieszkaniowych, co daje nam bardzo szerokie możliwości montażu paneli fotowoltaicznych w najkorzystniejszych z punktu widzenia sprawności instalacji miejscach. Panele fotowoltaiczne w przypadku firmowych elektrowni słonecznych montujemy na dachach budynków głównych, halach produkcyjnych i magazynowych lub na gruncie. W tym ostatnim przypadku wykorzystujemy profesjonalne stelaże przeznaczone do naziemnego montażu paneli fotowoltaicznych. Dzięki temu oferowana przez ZENER fotowoltaika dla firmy odznacza się wysoką sprawnością także przy pozornie niesprzyjających warunkach atmosferycznych. 

Na potrzeby obiektów przemysłowych wykonujemy instalacje z możliwością podłączenia do sieci energetycznej. Dzięki temu, w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania firmy na prąd, energia może być pobierana bezpośrednio z sieci. Jednocześnie instalacje typu on grid dają przedsiębiorstwom możliwość magazynowania wygenerowanych nadwyżek energii elektrycznej w sieci (ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw). To wszystko przekłada się na możliwość efektywnego i korzystnego użytkowania instalacji fotowoltaicznej w firmie.

Fotowoltaika dla firm – Wrocław 

Jeżeli rozważacie Państwo własną elektrownię fotowoltaiczną, zachęcamy do spotkania z nami. Przygotujemy precyzyjną kalkulację, uwzględniającą indywidualne potrzeby i możliwości. Przygotujemy projekt techniczny instalacji, zajmiemy się przygotowaniem projektu budowlanego i pozwoleń (instalacje powyżej 50,0 kW), a także wykonamy całą instalację wraz z podłączeniem do sieci energetycznej.

W naszych projektach i realizacjach, ściśle współpracujemy z producentami wszystkich elementów instalacji, aby prace były wykonane z najwyższą precyzją, gwarantującą jakość i wydajność instalacji naszych klientów 

Zalety instalacji fotowoltaicznej


Opłacalność

Nowelizacja ustawy o OZE z dnia 14.07 2019,wprowadza możliwość magazynowania przez firmy nadwyżek produkowanej energii, przez firmową instalację fotowoltaiczną, i odbioru zmagazynowanej energii w czasie gdy jest taka potrzeba (noc, miesiące gdy produkcja z instalacji fotowoltaicznej jest mniejsza). Zwiększa to jeszcze bardziej opłacalność firmowych instalacji fotowoltaicznych.

Bezpieczeństwo

Eksperci prognozują znaczny wzrost cen prądu w najbliższych latach, własna elektrownia fotowoltaiczna zabezpieczy Twoją firmę przed wzrostem kosztów funkcjonowania, a także przed jakimikolwiek ograniczeniami w dostawie energii elektrycznej.

Zysk

Zwrot z inwestycji w firmową instalację fotowoltaiczną to ok. 6-7 lat, a wykorzystując dopłaty i ulgi, nawet 3-4 lata. Niewiele inwestycji posiada taką stopę zwrotu.

Ekologia

Elektrownie fotowoltaiczne nie emitują zabójczego dwutlenku węgla (CO2), co przyczynia się do ochrony naszej planety przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym.

Wizerunek

Firma przyjazna środowisku to wyraz zaangażowania społecznego i troski o los pokolenia naszych dzieci.

Oszczędności podatkowe

Inwestycja we własną elektrownię fotowoltaiczną, zmniejsza obciążenia podatkowe firmy, a przy wykorzystaniu instrumentów finansowych, także te z tytułu podatku VAT.

Proces współpracy


 • Krok 1
   

  Na początek, zapraszamy do kontaktu, chcemy wiedzieć na czym Państwu zależy i co chcecie osiągnąć, poprosimy o parę informacji dotyczących obecnych rachunków za prąd, lokalizacji firmy, typu dachu, kierunków w jakich dach jest skierowany.

 • Krok 2
   

  Na tej podstawie doradzimy najkorzystniejsze rozwiązania dotyczące wykonania całej instalacji fotowoltaicznej, przygotujemy wstępną ofertę, zawierającą ilość i rodzaj paneli, koszt wykonania całej instalacji oraz pokażemy oszczędności.

 • Krok 3
   

  Jeśli zaakceptujecie naszą ofertę, umówimy się na dokładne pomiary i oględziny miejsca instalacji, aby wykonać indywidualny projekt, precyzyjnie określający wszystkie elementy i prace konieczne do wykonania, oraz koszt inwestycji, a także

 • Krok 4
   

  Podpiszemy umowę, umówimy termin dostawy wszystkich elementów instalacji, jak również termin montażu.

 • Krok 5
   

  Wszystkie formalności dotyczące przyłączenia instalacji do sieci energetycznej, wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwoleń (dotyczy instalacji powyżej 50,0 kW), odbioru instalacji, mogą być po naszej stronie.

 • Krok 6
   

  Następnie nasi certyfikowani monterzy, w umówionym terminie, wykonają całą instalację i podłączą ją do sieci energetycznej.

 • Krok 6
   

  W razie potrzeby, pozostaniemy do Państwa dyspozycji, także po podłączeniu i uruchomieniu firmowej elektrowni fotowoltaicznej.