Baza wiedzy - Kable grzejne

Mity o ogrzewaniu elektrycznym

Mity o ogrzewaniu elektrycznym

Pierwszy mit – jest drogo! Taki pierwszy argument bardzo często można usłyszeć od osób, które nie przeanalizowały kosztów takiego ogrzewania. W tym miejscu należy zaznaczyć, że do pełnego porównania należy przyjąć zarówno koszty eksploatacyjne, inwestycyjne jak i odtworzeniowe. I tak porównując należałoby uwzględnić nie wszystkie możliwe systemy a jedynie najbardziej popularne w obecnej dobie takie jak pompa ciepła, bufor ciepła czy piec gazowy kondensacyjny. Wykluczyliśmy z porównań węgiel i jego pochodne z uwagi na restrykcje prawne. O ile nasze ogrzewanie rzeczywiście jest najdroższe w kosztach eksploatacji to w zestawieniu łącznie z kosztem inwestycyjnym to już inna historia -zobacz: porównanie systemów grzewczych. Właśnie tak przedstawione zestawienie bardzo rzetelnie pokazuje koszt w zadanym okresie i według Nas tak powinien być rozpatrywany. Do tego należy dodać również aspekty związane z trwałością urządzeń tj. wymianą ich w całości lub głównych części po 10-15 latach użytkowania.

Drugi mit – prąd ‘słabo grzeje’! W tym obszarze musielibyśmy doprecyzować co autor ma na myśli? Często wynika to np. ze schematów myślowych przyporządkowujących ogrzewanie elektryczne do tak zwanego piecyka olejowego lub innego punktowego promiennika. A przecież nowoczesne systemy elektryczne działają wielkopowierzchniowo, są przystosowane do konkretnych warunków budowlanych oraz w pełni zautomatyzowane. Dobrze zainstalowany system grzewczy bez względu na źródło energii może być w pełni porównywalny a w tych porównaniach wypada bardzo korzystnie. Kontrola jego użytkowania w każdym pomieszczeniu daje zarówno komfort jak i oszczędności w kosztach użytkowania.

Kolejny mit/wątpliwość – dlaczego tak mało jest instalacji grzewczych elektrycznych? Niewątpliwie Polska jest krajem instalacji opierającym się na podgrzewaniu wody. Tak się przyjęło od wielu lat i w tej materii przyzwyczajenie było  tak mocne, że niewielu chciało się poszukiwać innych opcji. Dopiero bieżąca sytuacja związana z cenami, inflacją, poszanowaniem energii zmusza do poszukiwania alternatyw. Prosumenckie systemy fotowoltaiczne powodują pewnego rodzaju niezależność od cen prądu i determinują działania w tym zakresie. Otwieramy się  szeroko również na nowe rozwiązania, które z powodzeniem są stosowane w wielu innych krajach i tak w krajach skandynawskich stanowią główne a zarazem powszechne źródło ogrzewania.