Baza wiedzy - panele fotowoltaiczne

Polska piąta w UE ze względu na przyrost zainstalowanej mocy PV

fotowoltaika dla domu
ogrzewanie
tandem idealny fotowoltaiki i ogrzewania

2019 rok jest najlepszy w  historii energetyki słonecznej w Unii Europejskiej. Zainstalowano 16,7 GW, co oznacza wzrost o 104% w porównaniu do 8,2 GW przyłączonych w 2018 r.

Pięć największych rynków PV w UE to: Hiszpania (ze wzrostem 4,7 GW) Niemcy (4 GW), Holandia (2,5 GW), Francja (1,1 GW) i Polska, która prawie czterokrotnie zwiększyła moc zainstalowaną w 2019 r. – do 784 MW.

Przyczynami boomu słonecznego są: konkurencyjność – energia słoneczna jest  często tańsza niż inne źródła wytwarzania energii,  zbliżający się termin osiągnięcia przez państwa członkowskie celów w zakresie OZE na 2020 r., przygotowania do spełnienia celu pakietu dotyczącego czystej energii w wysokości 32% do 2030 r.

Energia słoneczna jest obecnie najpopularniejszym źródłem wytwarzania energii z OZE w UE, a także najbardziej elastycznym i łatwym do zainstalowania. Jest chętnie wykorzystywana na potrzeby konsumpcji własnej, a także przez prosumentów chcących obniżyć rachunki za prąd. Powstają także nowe modele biznesowe, np. wzajemne dostawy energii elektrycznej.

Najnowszym trendem, który wspiera wzrost energii słonecznej, jest pozyskiwanie odnawialnych źródeł energii przez przedsiębiorstwa.

Solar Power Europe przewiduje, że wg średniego scenariusza moc zainstalowana w ciągu roku w Europie wzrośnie z poziomu 20 GW do 21 GW w 2020 r. Oczekuje się, że w 2021 r. instalacje osiągną 21,9 GW – blisko rekordowego poziomu dla instalacji słonecznych w UE, osiągniętego w 2011 r. z 22,2 GW. Przewiduje się, że rekord ten zostanie przekroczony w 2022 r.